stat4u

Brugmann

Many przyjemość zaproponować okno w systemie Brugmann Rondo które zostało wyposażone w szybę zespoloną dwukomorową o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych w których wspłczynnik strat ciepła wynosi U=0,7 W/m2xK jest również możliwość zastosowania w tym systemie  szkła o parametrach U=0,5 W/m2xK co przy grubości skrzydła 84 mm i głębokości zabudowy ościeżnicy 73mm oraz uszczelek dwukomorowych daje bardzo dobre parametry izolacyjne i akustyczne okien
brugman brugman

 

System profili 5K

  • głębokość zabudowy 73 mm,
  • grubość ścianek zewnętrznych >2,8 mm (klasa A),
  • uszczelki termozgrzewalne - komorowe, wrolowane w profil. 

 

System Brugmann AD ze skrzydłem półzlicowanym ARTE

  • głębokość zabudowy 73 mm,
  • grubość ścianek zewnętrznych >2,8 mm (klasa A),
  • uszczelki termozgrzewalne, wrolowane w profil, komorowe.