stat4u

Salamander

Jeden z najlepszych profili okiennych zarówno pod względem jakości tworzywa

jak i parametrów izolacyjnych których grubość skrzydeł w profilu półzlicowanym dochodzi do 86 mm .

Salamander 2 D

      

Salamander 3D