stat4u

Nawiewniki okienne

Nawiewniki powietrza stanowią dodatkowy element okna który zapewnia właściwy napływ świeżego powietrza do pomieszczeń .Przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację grawitacyjną lub mechaniczną wywiewną . Posiadają samoczynny lub ręczny regulator przepływu powietrza dzięki któremu możemy w zależności od rodzaju pomieszczenia regulować  wielkość przepływu powietrza .Składają się z dwóch elementów -czerpni powietrza montowanej na zewnątrz oraz regulatora montowanego po wewnętrznej stronie okna .Elementy te połączone są szczeliną wykonaną w profilach okna co umożliwia przepływ powietrza

Występują następujące rodzaje nawiewników

-nawiewniki higrosterowalne sterowane automatycznie

   ilość dopływającego powietrza uzależniona jest od wilgotości jaka jest w danej chwili w pomieszczeniu

-nawiewniki ciśnieniowe sterowane samoczynnie w któtych ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień

-nawiewniki sterowane ręcznie poprzez ręczne ustawienie elementu ruchomego nawietrzaka reguluje się dopływ powietrza do pomieszczenia...