stat4u

Deceunick

EFORTE-to 6 -komorowy profil o doskonałych parametrach z potrójnym systemie uszczelkowania

W oknach typu EFORTE w standarcie jest montowana listwa podparapetowa z taśmą rozprężną

która w sposób doskonały rozwiązuje problem przedmuchów powietrza w dolnej części okna

 

Deceunick jako producent profili okiennych

oferuje następujące profile

Zendow

Arcade-

Optima-

Elite -

 

Prestige -